Пневматици

Вистинскиот избор на пневматици за возилата и нивно адекватно оддржување е најважната работа за безбедното возење.

Пневматиците заедно со сопирачките влијаат дирекно врз стабилноста на возилата и бзбедноста на патниците и добрата во нив.

Свесни за сето тоа ние во Мотоцентар секогаш во нашата понуда вклучуваме адекватен избор за возила и стручен совет за нивно оддржување. Доказ за тоа е нашето 20 годишно успешно работење во Македонија.

 

Како да изберете пневматици?